Uwaga
Zapraszamy do współtworzenia Wedapedii, wendyjskiej (słowiańskiej) encyklopedii, która jest bratnim projektem Grupy Wedamedia. Aby zostać wedapedystą wystarczy zarejestrować się w serwisie poprzez złożenie wniosku o utworzenie konta, co można zrobić tutaj. Po fazie konfiguracji i testów, serwis Wedapedia został oddany w wersji użytkowej 25 września 2021 roku, jako nasz prezent urodzinowy dla polskojęzycznej Wikipedii z okazji 20. rocznicy jej istnienia.

Józef Kaja

Z Wedapedia, encyklopedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Józef Andrzej Kaja
Józef Kaja w 1972 roku.
Józef Kaja w 1972 roku.
Data i miejsce urodzenia 17 stycznia 1929
Budzyń
Zawód, zajęcie historyk, socjolog, politolog i etyk
Narodowość polska
Alma Mater Akademia Medyczna w Białymstoku
Stanowisko docent
Rodzice Joanna Kaja
Władysław Kaja
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju" Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" Medal 30-lecia Polski Ludowej Medal 40-lecia Polski Ludowej POL Złota Odznaka im. Janka Krasickiego BAR.png

Józef Andrzej Kaja (ur. 17 stycznia 1929 w Budzyniu) – polski historyk, socjolog, politolog i etyk. Badacz historii i teorii polityki zdrowotnej oraz problematyki regionu białostockiego w okresie międzywojennym. Wykładowca Akademii Medycznej w Białymstoku, członek zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Życiorys

W 1949 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży. Był docentem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Nauk Społecznych Akademii Medycznej w Białymstoku[1] oraz jednym z założycieli Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, utworzonego 4 września 1974 roku[2].

W tym samym roku Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydało jego rozprawę doktorskąKlasa robotnicza Białostocczyzny 1929–1939[3] (wydanie ponawiano dwukrotnie w tym samym roku). Jego praca habilitacyjna – „Polityka zdrowotna PRL. Założenia i ich realizacja” – została opublikowana w latach 1978 i 1980 w Białymstoku. Jego publikacje naukowe ukazywały się m.in. także w języku czeskim, francuskim i rosyjskim.

W latach 1984–1990 był przewodniczącym Międzywojewódzkiej Komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli, nadającej im pierwszy i drugi stopień specjalizacji. Obejmowała ona wówczas swym zasięgiem województwo białostockie, łomżyńskie i suwalskie[4].

Po 1990 roku poświęcił się pisaniu czteroczęściowej kroniki pod tytułem „Kronika żywota mego ku pamięci potomnym napisana w Białymstoku w latach 1990-tych”.

Jest synem Joanny i Władysława, kierownika szkoły w Budzyniu, zamordowanego w 1939 roku na Wzgórzach Morzewskich podczas akcji fizycznej likwidacji polskich elit intelektualnych.

Odznaczenia

Publikacje naukowe (wybór)

Historia regionu białostockiego okresu międzywojennego

 • Klasa robotnicza Białostocczyzny w latach 1929–1939. Liczebność – położenie – strajki. Białystok: 1968.
 • Liczebność, skład i struktura klasy robotniczej województwa białostockiego w latach 1929–1939. „Studia Historyczne”. 1, s. 355–390, 1970. Warszawa: PWN. 
 • Z badań nad bezrobociem i emigracją w województwie białostockim w latach 1929–1939. „Rocznik Białostocki”. 9, s. 9–33, 1970. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski. Białystok: Muzeum w Białymstoku-PWN. ISSN 0080-3421. 
 • Możliwości uzyskania awansu zawodowego i kulturalnego przez robotników województwa białostockiego w latach 1929–1939. „Rocznik Białostocki”. 11, s. 269–282, 1972. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski. Białystok: Muzeum w Białymstoku-PWN. ISSN 0080-3421. 
 • Położenie klasy robotniczej w województwie białostockim w latach 1929–1939. „Studia Historyczne”. 4, s. 237–291, 1973. 
 • Klasa robotnicza Białostocczyzny 1929–1939.Struktura i warunki bytu. Warszawa: PWN, 1974, seria: Rozprawy i monografie nr 2.
 • Skład i struktura społeczna ludności powiatu szczuczyńskiego w latach 1919–1939. W: Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Red. Michał Gnatowski, Henryk Majecki. T. 2. Warszawa: 1974.
 • Położenie klasy robotniczej w latach 1919–1939. W: Ruch robotniczy na Białostocczyźnie w XIX i XX wieku. Warszawa: KiW, 1979, s. 53–99.
 • Rozwój i przemiany struktury klasy robotniczej Białostocczyzny w latach 1919–1939. W: Studia z najnowszych dziejów ruchu robotniczego na Białostocczyźnie. Warszawa: PWN, 1982, s. 35–47.

Teoria i historia polityki zdrowotnej

 • O potrzebie badań nad polityką zdrowotną Polski Ludowej. W: Zdrowie Publiczne. T. 9. Cz. 85. 1974, s. 779–786.
 • Kierunki i etapy rozwoju polityki zdrowotnej Polski Ludowej. W: Studia Nauk Politycznych. T. 1. 1976, s. 31–50.
 • Potrzeby zdrowotne a polityka zdrowotna. W: Zdrowie Publiczne. T. 9. Cz. 88. 1977, s. 547–557.
 • Kierownicza rola PZPR w kształtowaniu polityki zdrowotnej Polski Ludowej. W: Rozwój i działalność PZPR 1948–1975. Materiały Sesji Naukowej poświęconej 30 rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego w Polsce. Warszawa: 1977, s. 243–255.
 • Polityka zdrowotna PRL. Kierownicza rola partii w procesie jej kształtowania i rozwoju. Praca habilitacyjna. Wyd. I. Białystok: AMB, 1978.
 • Podstawowe rezultaty polityki zdrowotnej PRL w XXXV-leciu. W: XII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Streszczenie. Łódź: 14–16 września 1979, s. 23–24.
 • Polityka zdrowotna PRL. Założenia i ich realizacja. Praca habilitacyjna. Wyd. II. Białystok: AMB, 1980.
 • Podstawowe rezultaty polityki zdrowotnej PRL w okresie trzydziestopięciolecia. W: Pamiętnik XII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. 14–16 września 1979. T. 12. Cz. Supl. 22. Łódź: Annales Academiae Medicae Lodzensis, 1981, s. 128–140.
 • Polityka ochrony zdrowia a organizacja ochrony zdrowia. W: Polityka Społeczna. T. 8. Cz. 11. 1984, s. 32–34.
 • Rola PPR i PZPR w kształtowaniu polityki zdrowotnej na przykładzie województwa białostockiego (1944–1970). (praca zbiorowa). Warszawa: PWN, 1987, s. 185–198.
 • Polityka ochrony zdrowia w ZSRR. W: Polityka Społeczna. T. 8. Cz. 15. 1988, s. 24–26.{{Cytuj książkę}} Nieznane pola: 1.

Problemy zdrowotne i medyczne

 • Konceptualizacja badań nad potrzebami zdrowotnymi ludności wiejskiej województwa białostockiego. W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok: 1976, s. 82–84.
 • Ocena stanu zdrowia współczesnego społeczeństwa w porównaniu z przeszłością w świetle opinii pracowników wybranych zakładów przemysłowych Białegostoku i Hajnówki. W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. (wraz z Andrzejem Sadowskim). Białystok: 1976, s. 19–21.
 • Podstawy działania pracowników zakładów przemysłowych Białegostoku i Hajnówki zmierzające do utrzymania i umacniania zdrowia. W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. (wraz z Andrzejem Sadowskim). Białystok: 1976, s. 21–24.
 • Potrzeby zdrowotne pracowników zakładów przemysłowych Białegostoku i Hajnówki w zakresie warunków pracy, wypoczynku po pracy oraz wiedzy medycznej. W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. (wraz z Andrzejem Sadowskim). Białystok: 1976, s. 24–26.
 • Warunki socjalno-bytowe i zdrowotne pracowników zakładów przemysłowych województwa białostockiego. W: Białostocka klasa robotnicza. Białystok: 1977, s. 149–156.
 • Wyniki badań nad potrzebami zdrowotnymi ludności wiejskiej województwa białostockiego. W: Medycyna Wiejska. (wraz z Andrzejem Sadowskim). T. 1. Cz. 13. Białystok: 1978, s. 77–85.
 • Kultura zdrowotna a zachorowania zawodowe i przewlekłe. W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. 10 listopad 1980. (wraz z Andrzejem Sadowskim). Białystok: 1982, s. 290–292.
 • Warunki zdrowotne a zachorowania zawodowe i przewlekłe. W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. 10 listopad 1980. (wraz z Andrzejem Sadowskim). Białystok: 1982, s. 293–296.
 • Potrzeby zdrowotne ludności woj. białostockiego i możliwości ich zaspokojenia. W: Red. Michał Gnatowski, Witold Nieciuński, Wiktor Pukniel: Studia nad procesami rozwoju regionu białostockiego w 40-leciu PRL. Białystok: Ośrodek Badań Naukowych, 1985, s. 107–120.
 • Rozwój ochrony zdrowia ludności Białegostoku w latach 1944–1979. W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. Red. Henryk Majecki. T. 4. Białystok: PWN, 1985, s. 223–234.
 • Realizacja potrzeb zdrowotnych a profilaktyka chorób nowotworowych. W: Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Streszczenia prac naukowych. Białystok: 7 luty 1986.

Nauki społeczno-polityczne

 • Znaczenie reformy realizacji przedmiotów społeczno-politycznych. W: Problemy Uczelni i Instytutów Medycznych. T. 9. Cz. 3. 1974, s. 1–6.
 • Les tendances et les étapes de développement de la politique. W: Studia nauk politycznych. Wyd. 1–2. Warszawa: PWN, 1976. (fr.)
 • Przewodnik dydaktyczny do przedmiotu podstawy nauk politycznych. (wraz z Heleną Gnatowską i Andrzejem Sadowskim}. Białystok: AMB, 1979.
 • Rola nauk społecznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym wyższej uczelni technicznej. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Społeczno-Polityczne. (praca zbiorowa). T. 6. Białystok: Politechnika Białostocka, 1986, s. 55–63.
 • Polityka społeczna w projekcie programu PZPR. W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju makroregionu w świetle materiałów na X Zjazd PZPR. Materiały konferencji ideologiczno-teoretycznej. Białystok: 6–7 czerwca 1986, s. 115–124.
 • Polityka społeczna w Programie PZPR. W: Polityka społeczna w świetle dorobku X Zjazdu PZPR. Materiały z sesji popularno-naukowej. Suwałki: 28–29 październik 1986, s. 27–38.

Religia i etyka

 • Światopogląd i etyka a postępowanie lekarskie. W: Sprawozdania z konferencji organizowanej przez Akademię Medyczną w Białymstoku n.t. Rola i pozycja lekarza w socjalistycznym społeczeństwie. Białystok: AMB, 27–28 maj 1977, s. 94–101.
 • Stosunek studentów Politechniki Białostockiej do religii. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. (wraz z Antonim Bobrusem). T. 12. Białystok: Politechnika Białostocka, 1989, s. 89–99.
 1. Wybitni absolwenci. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży. [dostęp 2012-08-12].
 2. Historia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego. ŁTM. [dostęp 2012-08-12].
 3. Krzysztof Buchowski, Wojciech Śleszyński: Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku. Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku.. Białystok: UMB, 2003, s. 20.
 4. Andrzej Muczyński: Karta Nauczyciela a stopnie specjalizacji zawodowej. "Aspekty" nr 1, 2000 marzec–kwiecień. [dostęp 2012-08-12].

Linki zewnętrzne

 • Józef Kaja w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)
 • Józef Kaja. W: Bibliografia publikacji pracowników [on-line]. Biblioteka Główna UMB.Ten artykuł bazuje na treści strony "Józef Kaja" z Wikipedii, usuniętej lub zmienionej (najczęściej obciętej), ale zachowanej na Prepedii, gdzie figuruje pod taką samą nazwą, skąd zaimportowaliśmy go do Wedapedii. Jego edycje i autorów po imporcie można zobaczyć w historii edycji.Prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL