Uwaga
Zapraszamy do współtworzenia Wedapedii, wendyjskiej (słowiańskiej) encyklopedii, która jest bratnim projektem Grupy Wedamedia. Aby zostać wedapedystą wystarczy zarejestrować się w serwisie poprzez złożenie wniosku o utworzenie konta, co można zrobić tutaj. Po fazie konfiguracji i testów, serwis Wedapedia został oddany w wersji użytkowej 25 września 2021 roku, jako nasz prezent urodzinowy dla polskojęzycznej Wikipedii z okazji 20. rocznicy jej istnienia.

Kapłan

Z Wedapedia, encyklopedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prawosławny kapłan z Gruzji

Kapłanosoba, która spełnia w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Kapłan musi poddawać się określonym wymogom religijnym i zazwyczaj posiada też pewne przywileje. Kapłanom często powierza się funkcje duchowej opieki nad wspólnotami. Kapłan wybierany jest przez wspólnotę lub przez innych kapłanów. Dostęp do kapłaństwa może być ograniczony pewnymi względami, takim jak np. cechy psychiczne i duchowe, zdolności, wykształcenie, płeć. Otrzymanie statusu kapłana, zazwyczaj poprzedzone długim okresem nauk i prób, jest połączone z określonym obrzędem i ma duże znaczenie rytualne (zob. np. sakrament święceń).

Zobacz też

Wikicytaty
Zobacz w Wikicytatach kolekcję cytatów
o kapłanie
  • kohen – kapłan w judaizmie
  • ksiądz, ojciec – duchowny chrześcijański
  • pop – dawne określenie kapłana w cerkwi prawosławnej i kościołach greckokatolickich
  • prezbiter – funkcjonariusz wspólnoty chrześcijańskiej
  • żerca – nazwa kapłana-ofiarnika u Słowian