UWAGA
Strona jest ponownie oddana do uzytku po zabiegach konfiguracyjnych. Jeśli zobaczą Państwo na niej jakieś błedy techniczne, prosimy o ich zgłoszenie.

Większość artykułów w portalu to nasze własne teksty z kluczowych dziedzin związanych z naszą misją. Spora część materiałów pochodzi też z polskiej wersji Wikipedii, gdzie były odrzucone ze względu na politykę redaktorów (przeczytaj o krytyce Wikipedii). Są też i takie, które zostały przeniesione na nasze strony, gdyż stanowią istotne uzupełnienie merytorycznej treści naszego serwisu. Wszystkie artykuły podlegają edycji przez naszych Użytkowników, dlatego ich wersje mogą się różnić od prezentowanych na innych witrynach.

Lista osób wyróżnionych Rarogiem

Z Wedapedia
Wersja z dnia 22:09, 28 lis 2022 autorstwa imported>Wedun
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

O programie wyróżnień

Zestawienie obejmujące autorów i inne osoby propagujące wiedzę odradzającą się z popiołów, wyróżnione przez redakcję Wedapedii etykietą Raroga. Redakcja Wedapedia uznała za słuszne podkreślenie zasług wyjątkowych osób, które zarówno w przeszłości, jak i obecnie, przyczyniły się do upowszechniania prawdy dziejowej, rozbudzania postaw patriotycznych i budowania tożsamości narodowej. Ich biogramy na Wedapedii oznaczono ikoną Raroga.

Postacie historyczne i osoby nieżyjące


Wincenty Kadłubek.jpg
Wincenty Kadłubek

Rarog

Za trud włożony w napisanie "Kroniki Polskiej" oraz przekazanie społeczeństwu wiedzy o Lechitach.


Jan Długosz.jpg
Jan Długosz

Rarog

Za "Roczniki", cenzurowane i blokowane do wydania, a nawet zakazane i palone przez jezuitów, w których kronikarz ten przedstawił wiedzę o Lechii i Lechitach oraz dziejach Polski.


Jan Potocki.jpg
Jan Potocki

Rarog

Za podjęcie prekursorskich badań nad Słowiańszczyzną, podróże badawcze, odkrycie zapisków Geografa Bawarskiego, Słownika Wandalskiego oraz kolekcji słowiańskich idoli i innych artefaktów z Retry.


Tadeusz Wolański.jpg
Tadeusz Wolański

Rarog

Za gromadzenie słowiańskich pamiątek (niestety utraconych po śmierci autora), odczytanie pisma etruskiego, badanie pisma i run słowiańskich.


Wawrzyniec Surowiecki.jpg
Wawrzyniec Surowiecki

Rarog

Za pionierskie badania nad Słowiańszczyzną.


Zorian Dołęga-Chodakowski.jpg
Zorian Dołęga-Chodakowski

Rarog

Za propagowanie słowianolubstwa, badania archeologiczne i etnograficzne oraz nietuzinkowy patriotyzm i przywiązanie do słowiańskiej tradycji.


Wojciech Kętrzyński2.jpg
Wojciech Kętrzyński

Rarog

Za szczególny przykład patriotyzmu, zmianę nazwiska na polskie, rzetelne przedstawianie naszych dziejów i odkłamywanie nazw miejscowych na Pomorzu i Mazurach.


Jan Sas Zubrzycki.jpg
Jan Sas Zubrzycki

Rarog

Za propagowanie sławy i Sławian, walkę z historycznymi przekłamaniami oraz upowszechnianie lubosłowiaństwa.


Paweł Stalmach.jpg
Paweł Stalmach

Rarog

Za "Księgi rodu słowiańskiego" i przekazywanie wiedzy o dziejach oraz dziedzictwie Słowian.


Józef Kostrzewski.jpg
Józef Kostrzewski

Rarog

Za głoszenie i obronę autochtonicznej teorii pochodzenia Słowian oraz prawdy o naszych dziejach i wkładzie kulturowym w rozwój indoeuropejskich cywilizacji, a także wyjątkową odwagę, kontestacyjną postawę wobec turbogermańskich paradygmatów naukowych i nieprzeciętny patriotyzm.


Erazm Majewski.jpg
Erazm Majewski

Rarog

Za "rozjechanie Kossinny" i obronę rdzenności Słowian.


Witold Hensel.jpg
Witold Hensel

Rarog

Za popularyzację teorii autochtonicznej i prawdy historycznej.


Konrad Jażdżewski.jpg
Konrad Jażdżewski

Rarog

Za uznawanie autochtonizmu Słowian i polemikę z hasłami niemieckiej progagandy historycznej.


Edward Bogusławski.jpg
Edward Bogusławski

Rarog

Za postawę autochtoniczną i pracę związana z obroną prawdy historycznej.


Wilhelm Bogusławski.jpg
Wilhelm Bogusławski

Rarog

Za poglądy autochtoniczne i badanie dziejów Słowian.


Witold Mańczak.jpg
Witold Mańczak

Rarog

Za metodę statystyczną w językoznawstwie, obronę teorii autochtonicznej i potwierdzenie słowiańskości wielu nazw miejscowych.


Jan Czekanowski.jpg
Jan Czekanowski

Rarog

Za dowodzenie autochtonizmu Słowian metodą antropologiczną i historyczną.


Stanisław Szukalski.jpg
Stanisław Szukalski

Rarog

Za Szczep Rogate Serce, ekscentryczne podejście do sztuki, teorię macimowy, zermatyzm, patriotyzm i promocję słowiańskich tradycji.


Tadeusz Sulimirski.jpg
Tadeusz Sulimirski

Rarog

Za trud pracy archeologicznej i Sarmatów.


Postacie współczesne


Czeslaw-bialcz-2010-dscn7984.jpg
Czesław Białczyński

Rarog

Za wieloletnie propagowanie wiedzy o dawnej Słowiańszczyźnie, rekonstrukcję mitologii słowiańskiej i obronę prawdy o naszym dziedzictwie.


Janusz Bieszk.jpg
Janusz Bieszk

Rarog

Za przypomnienie wiedzy z polskich i zagranicznych kronik oraz zachętę do samodzielnego poszukiwania prawdy o naszych dziejach.


Tomasz Kosiński.jpg
Tomasz Kosiński

Rarog

Za ponad 20-letnie działania propagujące Słowiańszczyznę, książki i artykuły o pochodzeniu, wierzeniach i obyczajach Słowian, a także przypomnienie wiedzy o runach słowiańskich i rekonstrukcję wendyjskiego alfabetu runicznego oraz bronienie prawdy na temat piśmienności naszych przedchrześcijańskich przodków.


Adrian Leszczyński duże.jpg
Adrian Leszczyński

Rarog

Za wnikliwe badanie dziejów i pochodzenia Słowian, zwłaszcza w zakresie etymologii etnonimów i imion własnych oraz genetyki genealogicznej.


Czesław Michałowski2.jpg
Czesław Michałowski

Rarog

Za mrówczą pracę opracowania wielogodzinnego zestawu książek mówionych "Książnicy Sławjańskiej", w tym trzech części "Lechistanu".


Maciej Bogdanowicz.jpg
Maciej Bogdanowicz

Rarog

Za całość działalności prosłowiańskiej i neolechickiej, związanej z odkłamywaniem historii oraz odwagę w prezentowaniu swoich poglądów, niepopularnych wśród współczesnego grona historyków, którym ten autor jest z wykształcenia.


Mariusz Agnosiewicz.jpg
Mariusz Agnosiewicz

Rarog

Za rzetelne przedstawianie słowiańskich dziejów i racjonalne podejście do wielu ważkich kwestii dotyczących naszej historii, jak np. dowodzenie o braku jakichkolwiek przekazów o handlu ludźmi przez Piastów, opisanie bitwy nad Dołężą, czy spraw związanych z chrystianizacją Słowian.


Tomasz Markuszewski.jpg
Tomasz Markuszewski

Rarog

Za prawdę z popiołów, odwagę w głoszeniu swoich poglądów i inspirację do poszukiwań śladów zakłamywanej przez długie lata polskiej najdawniejszej historii.


Kamil Dudkowski.jpg
Kamil Dudkowski

Rarog

Za popularyzację idei Wspaniałej Rzeczypospolitej, nieakademickie etymologie i wyjaśnienie znaczenia wielu pojęć z zakresu etnogenezy, historii, czy podobieństw polskiego do sanskrytu.


Edward Świętosławski.jpg
Edward Świętosławski

Rarog

Za ciągle nowe pomysły na promocję Słowiańszczyzny, zaangażowanie i konsekwencję w działaniu na rzecz odkrywania i popularyzowania prawdy o naszych dziejach.


Marian Nosal.jpg
Marian Nosal

Rarog

Za lubosłowiaństwo i patriotyzm oraz włożony wysiłek w gromadzenie informacji o naszych dziejach i autorach o nich piszących.


Zbigniew Jacniacki.jpg
Zbigniew_Jacniacki

Rarog

Za lubosłowiaństwo i patriotyzm oraz włożony wysiłek w gromadzenie informacji o naszych dziejach i autorach o nich piszących.


Stanisław Pietrzak.jpg
Stanisław Pietrzak

Rarog

Za patriotyzm, propagowanie wyników badań kopalnego DNA i odwagę osobistą w głoszeniu niepopularnych poglądów.


Joanna Chołuj.jpg
Joanna Chołuj

Rarog

Za Matkę Słowiankę i oswojenie z prawdą zaklętą w słowach.

Ta strona została utworzona przez naszych Użytkowników i jest artykułem własnym Wedapedii, który może być poddawany edycji i uzupełnieniom, korygowanym przez redaktorów i administratorów serwisu. Jego edycje i autorów można zobaczyć tutaj. Możesz go kopiować i udostępniać z zachowaniem praw autorskich: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL