UWAGA
Strona jest ponownie oddana do uzytku po zabiegach konfiguracyjnych. Jeśli zobaczą Państwo na niej jakieś błedy techniczne, prosimy o ich zgłoszenie.

Większość artykułów w portalu to nasze własne teksty z kluczowych dziedzin związanych z naszą misją. Spora część materiałów pochodzi też z polskiej wersji Wikipedii, gdzie były odrzucone ze względu na politykę redaktorów (przeczytaj o krytyce Wikipedii). Są też i takie, które zostały przeniesione na nasze strony, gdyż stanowią istotne uzupełnienie merytorycznej treści naszego serwisu. Wszystkie artykuły podlegają edycji przez naszych Użytkowników, dlatego ich wersje mogą się różnić od prezentowanych na innych witrynach.

Wedapedia

Z Wedapedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

O Wedapedii

Wedapedia to wencyklopedia, czyli wendyjska (słowiańska) encyklopedia, którą każdy może redagować. Obecnie jest w niej 610 artykułów! To polskojęzyczny projekt wiki na wolnej licencji, w którym każdy może być edytorem, jeżeli stosuje się do kilku podstawowych zasad związanych z przestrzeganiem prawa, naszych Wytycznych i netykiety. Gromadzimy i udostępniamy treści z różnych dziedzin, skupiając się jednak głównie na naukach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych ze Słowiańszczyzną i tematami pokrewnymi, które nie mogą zostać umieszczone w Wikipedii lub jej projektach siostrzanych, ze względu na obowiązujące tam dość restrykcyjne zasady, zwłaszcza na tematy będące w kręgu naszych zainteresowań.

Nasi Użytkownicy mogą je edytować, gdyż Wedapedia nie jest tylko archiwum artykułów odrzuconych przez inne wiki, ale tematyczną bazą wiedzy. Dlatego staramy się tworzyć własne artykuły, jak i uzupełniać lub korygować te pobrane z innych projektów wiki. Należy wiedzieć, że Wikipedia i jej siostrzane projekty udostępniają do kopiowania swoje strony, jeśli zachowane są wymagania licencyjne. Zaimportowane strony nasi Użytkownicy mogą poddawać edycji i wprowadzać treści, które nie zdobyłyby uznania u redaktorów polskiej Wikipedii, stosującej dość niejasne wymagania dotyczące publikacji artykułów na jej stronach. Sama Wikimedia Foundation zresztą tworzyła swoje niektóre serwisy jako kopie innych projektów wiki powstałych niezależnie od niej, na przykład Wikitravel, na bazie którego powstał serwis Wikivoyage.
Przeczytaj więcej o sporze między Wikitravel i Wikivoyage (ang.).

Stosujemy zasady wedokracji, co znaczy, że przy doborze treści do naszych serwisów nie decydują paradygmaty naukowe, większość użytkowników, czy wpływy polityczne, ale to wola propagacji rzetelnej wiedzy i przedstawiania różnych jej aspektów jest czynnikiem decydującym o ich publikacji. Nasze poglądy to wedozofia, czyli mądrość oparta na wiedzy. Oczywiście jest to proces ciągłej edukacji i rozwoju, ale uważamy, że to jeden z głównych celów życiowych człowieka rozumnego. Przyjmujemy też, że praedukacja ludzkości to wedukacja, czyli nauczanie oparte na wiedzy o świecie oraz przyrodzie.

Dopiero zaczynamy, MediaWiki zainstalowaliśmy na naszym serwerze 13 maja 2021 roku, więc nie wszystko działa jak należy, gdyż trzeba pokonfigurować szablony, moduły, formatki itp. i wciąż jest ona w fazie testów. Ale nie chcemy tracić czasu i powoli wprowadzamy dane. Możecie zatem obserwować jak rodzi się ten projekt, a także aktywnie w nim uczestniczyć. Dołącz do nas. Razem będzie nam łatwiej i szybciej zrealizować nasze plany stworzenia niezależnej i zaufanej bazy wiedzy. Liczy się wkład każdego użytkownika.

Logo Wedapedii

Logiem Wedapedii jest ludzka głowa układana z puzlli, co symbolizuje zdobywanie wiedzy, by kształtować własną świadomość i tożsamość.

Weda to pełnia wiedzy. Prawda to pra-weda. Aby żyć świadomie należy poszerzać swój zakres wiedzy każdego dnia. To droga nie tylko do poznania, rozwoju osobistego, ale także klucz do wolności intelektualnej i swoistej nirwany. Iskry udostepnianej tutaj wiedzy oświetlą nam drogę, którą możecie kroczyć razem z nami w kierunku oświecenia.

Misja

Wedapedia ma być zaufaną bazą wiedzy, wolną, nie tylko w sensie bezpłatności, ale i niezależności, gdyż, naszym zdaniem, jest bardziej prawdziwa, obiektywna, tolerancyjna i mniej upolityczniona niż Wikipedia.

Naszą misją jest przekazywanie wiedzy oraz szukanie prawdy (prawedy) o naszych dziejach, dziedzictwie Słowian i ludów pokrewnych. Przyświecają nam w tym pobudki patriotyczne, które nie mają znamion nacjonalizmu, czy szowinizmu, jakimi to etykietami, dzisiaj niektórzy zbyt pochopnie piętnują ludzi oddanych swemu krajowi i szanujących pamięć przodków.

Ktoś może zarzucić nam polonocentryzm, nacjonalizm, turbosłowiaństwo, wielkolechizm, czy co tam jeszcze. Niestety najczęściej po takie określenia wobec innych sięgają właśnie ludzie, którzy nie rozumieją czym jest patriotyzm, pielęgnowany w duchu tolerancji i szacunku wobec odmienności różnych narodów. Nie zauważają też przy tym, że ich narracja nierzadko charakteryzuje się eurocentryzmem czy filogermaństwem.

Nie chcemy wchodzić na drogę żadnej wojny ideowej, choć o wolność, prawdę i prawa do naszej ziemi zginęło tak wielu naszych przodków i bohaterów, ale pragniemy przywrócić pamięć i prawdę o naszej przeszłości, w oparciu o w miarę rzetelne dane źródłowe.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób prezentowane tu niektóre treści odwołujące się do poglądów, które są ignorowane lub szykanowane w oficjalnym obiegu, mogą być szokiem poznawczym. Opinia publiczna w Polsce jest bowiem tak kształtowana, by nie skupiać się na prawdzie o przeszłości, ani niespecjalnie o niej dyskutować, Dlatego przyjęto paradygmaty naukowe, których trzeba się trzymać, a każdy kto tego nie robi spotyka się z presją społeczną. Wszelkie tego typu zabiegi socjotechniczne i propagandowa mają na celu utrzymywanie przyjętej narracji, która niestety w naszym kraju ma filogermańskie podłoże. Nie za bardzo nam to odpowiada, nie dlatego, że mamy jakieś narodowe uprzedzenia, ale przez to, iż widzimy w tym celowe działanie, mające na celu deprecjację słowiańskiego dziedzictwa i wkładu Słowian, jak i samych Polaków w rozwój indoeuropejskiej cywilizacji oraz światowego ładu i pokoju.

Jesteśmy świadomi naszych celów oraz wiemy dobrze, jak trudno jest dzisiaj prezentować chociażby alternatywne poglądy na tematy, dla których przyjęto paradygmaty naukowe lub są objęte polityczno-historycznym tabu. Prawdy jednak nie da się zakrzyczeć, ani gdzieś zakopać. Ona wciąż krzyczy do nas i pragnie nucić swoją pieśń. Chcemy być jej gęślarzami, by nieść dobrą nowinę wszystkim zainteresowanym.

Nie rozumiemy dlaczego:

 • na polskiej wersji Wikipedii oznaczono Dopracować (Do Natychmiastowego Usunięcia), przykładowo, biogram Józef Kaja - historyka, socjologa i politoga, odznaczonego Krzyżem Zasługi i Orderem Odrodzenia Polski, jak i wielu innych podobnych zasłużonych postaci? Dlaczego marnuje się pracę tylu wikipedystów, którzy poświęcili czas i dołożyli starań, by opracować tego typu artykuły, które są tak pochopnie usuwane z tej internetowej encyklopedii?
 • na cenzurowanym jest tam wiele postaci, jak np. Janusz Bieszk, co widać z dyskusji w sprawie usunięcia strony o tym popularnym pisarzu, który wydał 8 książek, sprzedawanych w tysiącach egzemplarzy. Jego czytelnicy nie mogą znaleźć jednak biogramu swego ulubionego autora na Wikipedii, bo redaktorzy tego serwisu zdecydowali umieścić go na "czarnej liście" za prezentowane poglądy. Dlaczego? Bo pisze o Lechii? Czyż nie wystarczy dodać adnotację do biogramu, że autor ten propaguje dyskusyjne tezy, czy nawet napisac, że są one nieuznawane przez historyków? Przecież w świecie naukowym też funkcjonuje wiele hipotez i koncepcji, z którymi historycy nie są zgodni. Na przykład hipoteza wikińska o pochodzeniu Mieszka, którą propaguje chociażby Zdzisław Skrok, bez podania jakichkolwiek dowodów, czy zapisów na ten temat z historiografii, co powinno być podstawą dla historyka. Zamiast tego mamy czyste spekulacje i domysły. Jego biogram jednak jakoś ładnie prezentuje się na polskiej Wikipedii. Ale Bieszk, który przywołuje tylko zapisy historyczne, piszących o Lechitach, czy Lechii kronikarzy, takich jak Wincenty Kadłubek, Jan Długosz (pisał o Imperium Lechitów), czy nawet wątpliwej Kroniki Prokosza, nie może znaleźć tam miejsca. Czyż to nie ewidentna cenzura, skandaliczna manipulacja faktami i brak jakiegokolwiek obiektywizmu, czym tak szczyci się Wikipedia? O co tu chodzi?
 • przez 20 lat istnienia polskiej wersji Wikipedii nie umieszczono osobnego artykułu na temat chrystianizacji Polski, ani chrystianizacji Słowian, a na stronie Chrystianizacja nie ma o tym nawet wzmianki mimo, że jest mowa o chrystianizacji innych krajów, czy też są temu tematowi poświęcone oddzielne strony, np. Chrystianizacja Danii, Chrystianizacja Bułgarii, czy Chrystianizacja Wielkich Moraw.
 • mimo, że na angielskiej Wikipedii jest osobny artykuł Lechia (który zaimportowaliśmy do naszego serwisu i przetłumaczyliśmy i figuruje on jako Lechia (dawna Polska), to w polskiej wersji Wikipedii, gdzie powinno być przecież jeszcze więcej informacji na temat historii Polski, nie ma takiego artykułu wcale, tylko strona ujednoznacząca Lechia, z której link Lechia, kieruje na stronę o współczesnej Polsce. To samo dotyczy hasła Lechici, którego nie ma wcale na polskiej Wikipedii, a jest na angielskiej.
 • próby wstawienia artykułu o Arkaim, nie mają na polskiej wikipedii szans powodzenia? (25 czerwca 2021 roku zrobiliśmy ponowną próbę umieszczenia tego artykułu na Wedapedii lecz usunięto go ponownie po kilku dniach). A przecież na angielskiej wersji Wikipedii jest strona o Arkaim, a redaktorzy polskiej Wikipedii notorycznie odrzucają taki artykuł uznając, że jest "nie ency". Nawet gdy się podaje te same informacje i źródła, co w wersji angielskiej. Czyż to nie absurd, a jednocześnie typowy przykład niecnych zabiegów blokowania pewnych treści?
 • z biogramów takich postaci, jak choćby Czesław Białczyński, usuwane są istotne informacje, na temat działalnosci popularyzującej Słowiańszczynę, czy aktywności społecznej? Komu to przeszkadza?

Naszym zdaniem, co widać choćby po tych kilku omawianych wyżej przykładach, polska wersja Wikipedii obarczona jest piętnem stronniczości, redaktorzy preferują nie różne punkty widzenia, ale jedynie słuszną wersję historii i rzeczywistości. Tym samym nie jest to rzetelne źródło informacji, ale swego rodzaju tuba propagandowa. Podobne zabiegi widzimy od dawna także w innych serwisach, jak Facebook, czy Youtube, gdzie niemile widziane treści i tematyka są notorycznie usuwane. Nie ma to nic wspólnego z neutralnym punktem widzenia - jedną z kluczowych zasad, na których miała się opierać Wikipedia, ani obiektywizmem, a więcej z realizacją określonej polityki i strategią manipulowania opinią publiczną.

Wikipedia to olbrzymi i potrzebny projekt encyklopedii internetowej istniejący od stycznia 2001 roku (polska wersja działa od września 2001 r.). O ile wersja angielska stoi na w miarę wysokim poziomie i dopuszcza różne punkty widzenia wielu spraw, o tyle polska wersja od samego początku obarczona jest piętnem cenzorstwa i mimo pustych frazesów o stosowaniu obiektywizmu i przyjmowaniu neutralnego punktu widzenia w prezentowaniu treści, niestety widać tam wyraźnie stronniczość redaktorów i administratorów, czego efektem jest blokowanie wielu informacji, głównie z zakresu historii Polski, Słowiańszczyzny, pochodzenia i dziedzictwa Słowian oraz innych ludów indoeuropejskich, ale także etymologii słów, medycyny naturalnej, poglądów politycznych, aktywności publicznej i twórczej wielu mniej lub bardziej znanych osób.
Dlatego powstała Wedapedia i jej bratnie projekty, których celem nie jest konkurencja z Wikipedią, ale jej uzupełnianie oraz uwiarygadnianie prezentowanych tam niektórych treści, a także przekazywanie niechcianych informacji w tej popularnej encyklopedii internetowej.
O skandalach i niekompetentnych, złośliwych i zawistnych redaktorach Wikipedii pisano sporo za granicą, a w celu opublicznienia niecnych praktyk na tym portalu powstała m.in. witryna Wikipediocracy.

Szablon:Wybrane

Porównaj wersje na Wikipedii i Wedapedii

Aby nasi Czytelnicy mogli zdać sobie sprawę, po co tak naprawdę powstał projekt Wedapedii powinni zapoznać się z artykułami, które nie zyskały przychylności redaktorów tej istniejącej od 20 lat internetowej encyklopedii, a zostały zachowane na powyżej prezentowanych innych stronach wiki oraz przeczytać całkiem nowe proozycje nie mające tam szans na publikacje. Sugerujemy także, by porównali wersje tych samych artykułów na Wikipedii i Wedapedii.
Przykładowo:

Wszystkim zalecamy: Więcej wiedzy, mniej emocji.

Cele

Celem Wedapedii jest gromadzenie i publikowanie wiedzy z różnych dziedzin oraz przedstawianie jej w rzetelny sposób, bez blokowania treści prezentujących alternatywyny punkt widzenia w stosunku do przyjętych paradygmatów naukowych. Zwłaszcza polska wersja Wikipedii naszym zdaniem obciążona jest wyraźnie politycznymi uprzedzeniami i stosuje cenzurę treści niezgodnych z założeniami kolegium jej redaktorów. Niestety dotyczy to przede wszytkim treści słowiańskich i propolskich. Oficjalną zasadą tego popularnego {Portal internetowy|portalu]] jest unikanie i blokowanie treści niezgodnych z akademicką nauką, która jak wiemy od wieków obarczona była zawsze presją związaną z realizacją polityki historycznej. Ten serwilizm nauki i mediów jest nam nie w smak, dlatego priorytetowo będziemy podchodzić do prezentacji na łamach Wedapedii artykułów z zakresu historii, zwłaszcza Polski i Słowiańszczyzny, a także religii oraz mitologii, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimowierstwa. W dalszym rzędzie będziemy kompletować wiedzę z pozostałych zakresów.

Szablon:Tematyka

U nas przeczytacie o runach słowiańskich, kamieniach Hagenowa, czy teorii włoskiego badacza eposów Homera Felice Vinci, a także o poglądach wielu osób, którym zarzucane jest bajkopisarstwo i uprawianie pseudonauki. Wiele z takich genialnych postaci, szkalowanych przed laty, obecnie uchodzi za uznane autorytety. Czasy się jednak zmieniają, ale zasady uprawiania politycznej narracji wciąż pozostają te same. Dziś kto inny jest pomijany lub wyszydzany i inne dzieła lub poglądy są wyśmiewane i poddawane akademicko-medialnej nagonce. Na naszych stronach poznacie jednak biogramy Janusza Bieszka, Tomasza Kosińskiego, Macieja Bogdanowicza, Tomasza Markuszewskiego, Adriana Leszczyńskiego i wielu innych, o których Wikipedia celowo milczy. Jakby ich nie było, nie napisali żadnych artykułów i książek, nie mieli poglądów, ani żadnych koncepcji wartych uwagi. Mają oni jednak dziesiątki tysięcy czytelników i zwolenników, a nawet kontynuatorów, i chociażby dlatego należy to odnotować, a nie udawać, że tacy autorzy nie istnieją. Mamy odmienne podejście w takich sprawach, a rzetelna prezentacja różnych punktów widzenia, nawet w zakresie tematów uznawanych za dyskusyjne, to istota naszych działań.

Prawdy nie da się bowiem zamieść pod dywan, zakrzyczeć, ani zakłamać. Kłamstwo nawet powtarzane tysiąc razy wciąż jest kłamstwem, choć wielu może myśleć, że to prawda. Właśnie dlatego należy uporządkować dostepną wiedzę, zwłaszcza w wielu "drażliwych" czy spornych tematach, by ludzie mogli sami oceniać przedstawiane informacje, różne punkty widzenia, argumenty obu stron sporu, a nie tylko tendencyjne podejście z "jedynie słuszną wersją rzeczywistości" jakichś anonimowych cenzo-redaktorów.

Z technicznego punktu widzenia gros artykułów importujemy z Wikipedii doceniając wysiłek ich autorów i zachowując warunki licencji CC 3.0, jednak w wielu przypadkach zostaną one poddane edycji w zakresie uzupełnienia odrzuconych przez redaktorów Wikipedii treści, jak na przykład dotyczących działalności prosłowiańskiej Czesława Białczyńskiego, o czym w jego biogramie prezentowanym na Wikipedii nie ma nawet wzmianki. Niech nasi Czytelnicy ocenią czy to fair i czy w takim razie Wikipedia jest naprawdę rzetelnym źródłem wiedzy, czy tylko kolejnym narzędziem do prezentacji wybranych treści w określonym celu.

Dlatego jeśli pragniesz zostać wedapedystą, będziemy wdzięczni zwłaszcza za wstawianie i edytowanie artykułów z pierwszoplanowych obszarów naszych zainteresowań oraz rzetelne podejście do faktów, atakże przedstawianie różnych poglądów i opinii na dany temat, a nie tylko głosu jednej strony.

Bratnie projekty

Plany rozwoju bratnich projektów

Początkowo w marcu 2021 roku staraliśmy sie stworzyć encyklopedię internetową na wzór Wikipedii, aby stanowić uzupełnienie dla niej, zwłaszcza w celu ochrony odrzucanych przez ten portal treści, wartych naszym zdaniem publikacji. Z czasem projekt rozrósł się pod koniec 2021 roku do 11 serwisów, jednak obecnie pracujemy nad utworzeniem kluczowego grona 5 bratnich projektów Wedamedii, nad którymi prace rozpoczęliśmy stopniowo na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Najpierw gros uwagi poświęciliśmy na przygotowanie Wedapedii w wersji nadającej się do użytku dla pierwszych Użytkowników - edytorów, których zwiemy wedapedystami. Jednak ostatnio praca ta poszła na marne ze względów technicznych i nieodwracalnej utraty danych z serwera. Obecnie nasze wysiłki związane są z odtworzeniem krok po kroku Wedapedii w formie użytkowej, może nieco ograniczonej do pierwotnego stanu, ale naszym zdaniem wystarczającej do realizacji naszych celów i misji. Równocześnie pracujemy naddoskonaleniem pozostałych serwisów. Poszczególne projekty są na różnych poziomach zaawansowania.

Krótka charakterystyka poszczególnych projektów


Logo Wedamedii

Wedamedia, wedukacja

Wedamedia to strona firmowa Grupy Wedamedia zawierająca podstawowe informacje o . Witryna powstała 21 lipca 2021 roku i jest już dostępna w wersji testowej na domenie wedamedia.pl.


Logo Wedapedii

Wedapedia, wencyklopedia

Wedapedia to wendysjaka, czyli słowiańska, encyklopedia stworzona na bazie Wikipedii, jednak będąca jej modyfikacją oraz stanowiąca specyficzną formę alternatywnej bazy wiedzy, gdyż obejmuje gros artykułów, które nie znalazłyby się w tym popularnym serwisie, ze względu na restrykcyjną politykę jego redakcji. Portal powstał 16 maja 2021 roku i jest już dostępny w fazie użytkowej na domenie wedapedia.pl.


Logo Wedawita

Wedawit, myśli

Strona o charakterze poradnikowym Wedawit powstała 18 czerwca 2021 roku na bazie Wikicytatów, ale będzie poszerzona i rozbudowana m.in. o maksymy życiowe i rady mniej lub bardziej znanych osób. Obecnie jest już w wersji użytkowej. Witryna dostępna jest na domenie wedawit.pl.


Logo Wedariusza

Wedariusz, słownik

Wedariusz to wortal tematyczny powstały 12 lipca 2021 roku, obejmujący wybrane hasła z polskiego słownika wraz z ich etymologią i odniesieniami do innych języków. Jest obecnie jeszcze w fazie roboczej. Opiera się na materiale z polskiego Wikisłownika, ale będzie poszerzony o nowe kategorie i hasła oraz wzbogacony dodatkowymi etymologiami, ignorowanymi przez filogermańskich akademików i redaktorów polskiej wersji Wikisłownika. Dostępny na domenie wedariusz.pl.


Logo Wedateki

Wedateka, archiwa

Przygotowywany od 18 lipca 2021 roku portal czytelniczy Wedateka, opierać się będzie na Wikiźródłach, ale poszerzony zostanie o niechciane tam pozycje oraz wzbogacony będzie o bazę artykułów, zwłaszcza mniej popularnych, a wartych uwagi autorów. Wortal w wersji roboczej jest przygotowywany do użytku na domenie wedateka.pl.

Krąg bratnich projektów Wedamedii

Ten efektowny krąg bratnich projektów Wedamedii, obejmuje wszystkie 6 serwisów, które planujemy oddać do użytku w wersjach stabilnych jeszcze w tym roku.


Krąg bratnich projektów Wedapedii


Kalendarium

 • 25 listopada 2022 - Podjęcie prób odtworzenia serwisu Wedapedia krok po kroku w ograniczonej formie, jako baza treści niepublikowanych na Wikipedii. Decyzja o utrzymywaniu łącznie 6 serwisów: Wedamedia, Wedapedia, Wedawit, Wedateka, Wedariusz i Wedamania.
 • 30 lipca 2022 - Nieodwracalna utrata danych serwisu Wedapedia, na skutek szeregu nieprzyjaznych okoliczności technicznych. Zachowało się tylko kilkanaście stron na Webarchive oraz parę zduplikowanych w serwisie braterskim Wedamedia.
 • 25 września 2021 - Oficjalne oddanie Wedapedii w wersji użytkowej jako prezent na 20. urodziny polskiej wersji Wikipedii.
 • 31 sierpnia 2021 - We wszystkich 11 serwisach zarządzanych przez grupę Wedamedia mamy: 637.526 stron, 504.826 artykułów, 820.442 edycji, 330.813 wizyt, 32.427 odwiedzin na stronach głównych poszczególnych portali (liczone od dnia 31 maja 2021). Liczba wizyt na stronach Wedapedii przekroczyła 100.000. Szczegółowe statystyki można przejrzeć tutaj.
 • 7 sierpnia 2021 - Dodano setny (100) artykuł własny na Wedapedii.
 • 21 lipca 2021 - Powołanie nieformalnej grupy marketingowej Wedamedia do zarządzania projektami propagującymi wedukację.
 • 14 lipca 2021 - Rebranding, opracowanie nowych wersji logotypów, koloryzacja wizualna stron, nowy wizerunek i powiększenie kręgu bratnich projektów do 11 pozycji. Kontynuacja prac związanych z importem i edycją artykułów do poszczególnych serwisów oraz prace konfiguracyjne.
 • 10 czerwca - 13 lipca 2021 - Konfiguracja Wedapedii i jej bratnich projektów, importy stron, usuwanie błędów skryptów i formatowania, kategoryzacja artykułów, edycja artykułów. Opracowanie programu etykietowania artykułów i listy osób wyróżnionych Rarogiem.
 • 25 maja - 10 czerwca 2021 - Migracja Wedapedii i jej bratnich projektów na nowe, szybsze serwery utrzymywane w nazwa.pl (usługa Cloud).
 • 24 maja 2021 - Podjęcie decyzji o prowadzeniu czterech bratnich projektów, głównej, obszernej internetowej encyklopedii pod nazwą Wedapedia i serwisów tematycznych. Założenie stron na Facebooku dla poszczególnych projektów.
 • 7-23 maja 2021 - Rejestracja domeny wedapedia.pl oraz uruchomienie hostingu oraz instalacja Mediawiki i prace konfiguracyjne nad uruchomieniem wersji roboczej wortalu Wedapedia, wstawienie pierwszych artykułów i ich edycje, opracowanie logotypu, a także kontakt z potencjalnymi redaktorami Wedapedii, rejestrowanie się w naszym wortalu pierwszych użytkowników, nadanie praw administratorom. Testowanie ustawień, prace konfiguracyjne, importy stron i szablonów z {{Wikipedia|Wikipedii]], wstawianie kolejnych artykułów i ich edycja. Pomoc pierwszym Użytkownikom w rozpoczęciu ich przygody z Wedapedią.
 • 6 maja 2021 - Po kolejnej nieudanej próbie wstawienia kilku artykułów na Wikipedię i odrzuceniu wielu edycji, Tomasz Kosiński postanawia założyć niezależną, internetową bazę wiedzy, związaną głównie z przekłamywaną historią Polski, deprecjonowanym dziedzictwem Słowiańszczyzny i tematami pokrewnymi, które niestety są traktowane po macoszemu przez polskich redaktorów i adminów Wikipedii oraz środowiska akademickie i większość mainstreamowych mediów.
 Zobacz też: Kalendarium - archiwum.Ta strona została utworzona przez naszych Użytkowników i jest artykułem własnym Wedapedii, który może być poddawany edycji i uzupełnieniom, korygowanym przez redaktorów i administratorów serwisu. Jego edycje i autorów można zobaczyć tutaj. Możesz go kopiować i udostępniać z zachowaniem praw autorskich: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL