UWAGA
Strona jest ponownie oddana do uzytku po zabiegach konfiguracyjnych. Jeśli zobaczą Państwo na niej jakieś błedy techniczne, prosimy o ich zgłoszenie.

Większość artykułów w portalu to nasze własne teksty z kluczowych dziedzin związanych z naszą misją. Spora część materiałów pochodzi też z polskiej wersji Wikipedii, gdzie były odrzucone ze względu na politykę redaktorów (przeczytaj o krytyce Wikipedii). Są też i takie, które zostały przeniesione na nasze strony, gdyż stanowią istotne uzupełnienie merytorycznej treści naszego serwisu. Wszystkie artykuły podlegają edycji przez naszych Użytkowników, dlatego ich wersje mogą się różnić od prezentowanych na innych witrynach.

Polofuturyzm

Z Wedapedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polofuturyzm jest ruchem kulturowym i metanarracją, której głównym celem jest wprowadzanie prospołecznych rozwiązań do dyskursu publicznego w Polsce. Polofuturyzm jest etnofuturyzmem[1], tzn. zajmuje się omawianiem przyszłości poprzez pryzmat lokalny. Założenia Polofuturyzmu zostały przedstawione w programie, opublikowanym przez Spółdzielnię Polofuturystyczną[2]. Te założenia obejmują m.in. wzmacnianie dialogu społecznego, uświadamianie zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami, czy popularyzację wiedzy naukowej. Polofuturyzm luźno opiera się na innych etnofuturyzmach, takich jak Afrofuturyzm, Arabfuturyzm, czy Sinofuturyzm.

Założenia

Program Polofuturyzmu wyszczególnia szereg postulatów i wskazówek dla twórców polofuturystycznych. Jednocześnie Spółdzielnia Polofuturystyczna zaznacza w programie, że nie jest on wersją ostateczną i każdy polofuturysta może napisać swój własny manifest polofuturystyczny, lub zmodyfikować już istniejący.

Założenia Programu Polofuturystycznego obejmują:

 • przeprowadzanie działań projektowych, mających na celu pozytywne przemiany społeczno-technologiczne
 • tworzenie spekulatywnych fikcji i wyobrażeń przyszłości
 • umacnianie polskiej tożsamości
 • budowanie wielostronnego dialogu w polskim społeczeństwie
 • odrzucenie idealizowania i ideologizowania przeszłości
 • odrzucenie liberalno-postmodernistycznej narracji
 • konieczność zrozumienia złożonych relacji w trójkącie biologia-psychologia-społeczeństwo i wynikających z nich konsekwencji na funkcjonowanie ludzi
 • prowadzenie dyskusji na temat tworzenia prospołecznych technologii i jednoczesne ostrzeganie przed zagrożeniami płynącymi ze strony technologii na rozwój społeczeństwa
 • redystrybucję wiedzy naukowej (rozprzestrzenianie, przekazywanie dalej)
 • konieczność cytowania użytych źródeł

Wartości

Program Polofuturyzmu wymienia kilka wartości, które mają stanowić podstawę do działań polofuturystycznych. Są to m.in.:

 • otwartość, kultura Open Source
 • transparentość (jawność działań)
 • pragmatyczność (nastawienie na rozwiązywanie realnych problemów)
 • dialogiczność (włączanie wielu stron do dyskusji nad przyszłością)
 • empatia
 • dążenie do ograniczania cierpienia (ludzi i zwierząt)

Gatunki i środki przekazu

Wg. programu polofuturystycznego następujące gatunki mogą służyć przekazywaniu narracji polofuturystycznych:

Program wymienia również przykładowe środki przekazu do wykorzystania przez polofuturystów, tzn. gry, filmy, muzykę i książki. Podkreślona jest szczególna rola gier, jako medium szczególnie dostosowanego do przekazywania złożonych narracji.

Przypisy

 1. Armen Avanessian, Mahan Moalemi, Ethnofuturisms: Findings in Common and Conflicting Futures., [w:] Ethnofuturismen, Berlin: Merve Verlag, 2018.
 2. polofuturyzm/polofuturyzm, GitHub [dostęp 2020-12-29] (ang.).

Linki zewnętrzne

Główna strona Spółdzielni Polofuturystycznej w serwisie Github

Subreddit Polofuturyzmu


Ten artykuł bazuje na treści z Everybodywiki, która, by zachować go dla Użytkowników Internetu, skopiowała go przed usunięciem z Wikipedii: Polofuturyzm. Autorzy artykułu są podani w historii edycji.
Prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL